Հանրային կարծիքի տեսական խնդիրները հանրային կառավարման համակարգում

15500դրամ
31էջ
Դիպլոմային

Հանրային կարծիքի ձևավորման համար հանրային կառավարման մարմինների կողմից կիրառվում են հանրային կապերի տարբեր տեսակները և դրա ընձեռած հնարավորությունները: Անդրադառնալով հանրային …

Ինքնագնահատման հիմնական մոտեցումները

9500դրամ
19էջ
Դիպլոմային

Կրթության համակարգի բարեփոխումների շրջանակում առանձնակի կարևորելով սովորողների գնահատման հետ կապված խնդիրները` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը մշակել և դեռևս …

Ռազմավարական և գործարար ծրագրավորման առանձնահատկությունները շինարարական կազմակերպություններում

30000դրամ
60էջ
Դիպլոմային

Բոլոր ընկերություններին անհրաժեշտ է մտածել ապագայի մասին, մշակել երկարաժամկետ ռազմավարություն, որը հնարավորություն կտա ակտիվորեն արձագանքել շուկայի պայմանների փոփոխություններին: Յուրաքանչյուր ընկերություն …