Էլեկտրոնային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (Երևան քաղաքի օրինակով)

32500դրամ
65էջ
Դիպլոմային

Պետություն-հասարակություն կապն արդյունավետ իրականացնելու համար պետությունները անցում են կատարում էլեկտրոնային կառավարման` ապահովելով հասարակական բոլոր շերտերի քաղաքացիական մասնակցությունը, տեղեկատվական աղբյուրներին մուտքի …

Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը

11500դրամ
23էջ
Դիպլոմային

Առողջապահության ոլորտի դերն ու նշանակությունն անգնահատելի է շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում: Յուրաքանչուր պետության համար շատ կարևոր է ունենալ առողջ հասարակություն և …