Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերլուծությունը Արարատ բանկի օրինակով

33500դրամ
67էջ
Դիպլոմային

Կազմակեպության ակտիվների և պասիվների ցուցանիշների վերլուծությունը հիմք է հանդիսանում նրա հետագա զարգացման խոչընդոտների և հեռանկարների բացահայտման համար: Կազմակերպության գործունեության հիմնական …

Подходы к модернизации складских помещений компании СП ООО “Роял Армения” в Ереване

23000դրամ
46էջ
Դիպլոմային

СП ООО “Роял Армения” является первым предприятием по переработке зеленного кофе в Армении. Компания импортирует высококачественные кофейные зерна из таких …

ՀՀ-ում ընտրելու և ընտրվելու իրավունքների իրացման օրենսդրական ու կազմակերպական երաշխիքները

31000դրամ
62էջ
Դիպլոմային

Սահմանադրական իրավունքում ընտրական գործընթացը բնորոշվում է որպես անհատների, մարմինների, կազմակերպությունների և խմբերի օրենքով ու սոցիալական մյուս նորմերով կարգավորված գործոնեություն՝ պետական …

Սոցիալական լարվածությունը որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առարկա

16000դրամ
32էջ
Դիպլոմային

Հասարակական կյանքի սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, հոգևոր ոլորտներում հակասությունները հանգեցնում են անհատների ևս տարբեր հատկանիշներով սոցիալական խմբերի /ազգային, կրոնական, մասնագիտական և …