Հակամենաշնորհային քաղաքականության ձևավորման և իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

33000դրամ
66էջ
Դիպլոմային

Մենաշնորհները, լինելով մրցակցության ծնունդ, հենց սկզբից սկսում են ճնշել մրցակիցներին, հետևաբար՝ մրցակցությանը: Քանի որ մենաշնորհը միակ ապրանքի կամ ծառայության արտադրողն …

Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների զարգացման ժամանակակից միտումները փոքր կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով)

30500դրամ
61էջ
Դիպլոմային

Կազմակերպական կառուցվածքների խնդրի հետ այսպես թե այնպես բախվում է ցանկացած ընկերություն: Հաճախ միայն վերակազմավորումն է թույլ տալիս իրագործել նոր ռազմավարությունը, …

Էլեկտրոնային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (Երևան քաղաքի օրինակով)

32500դրամ
65էջ
Դիպլոմային

Պետություն-հասարակություն կապն արդյունավետ իրականացնելու համար պետությունները անցում են կատարում էլեկտրոնային կառավարման` ապահովելով հասարակական բոլոր շերտերի քաղաքացիական մասնակցությունը, տեղեկատվական աղբյուրներին մուտքի …

Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը

11500դրամ
23էջ
Դիպլոմային

Առողջապահության ոլորտի դերն ու նշանակությունն անգնահատելի է շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում: Յուրաքանչուր պետության համար շատ կարևոր է ունենալ առողջ հասարակություն և …