Ծառայության ժամկետը լրացած էլեկտրասարքավորումների վնասազերծման եղանակները

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքի խախտման պատճառ կարող են լինել ամպրոպային և կոմուտացիոն գերլարումները, որոնց ժամանակ վնասվում են տրանսֆորմատորների, բաժանիչների և մյուս …

Համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայություններ

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունները նախատեսվում են իրենց իրավասության սահմաններում քաղաքացիական պաշտպանական միջոցառումների իրականացումն ապահովելու համար: Քաղաքացիական պաշտպանության պլանը Հայաստանի Հանրապետության վրա …

Տեխնիկական պատրաստությունը քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներում

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Բնակչության պաշտպանության ձևերն են` տարհանումը, պատսպարումը և անհատական պաշտպանությունը: Բնակչության տարհանումը, պատսպարումը և անհատական պաշտպանությունը կազմակերպում ու իրականացնում են պետական …

Փրկարար ծառայության գործունեության մեջ կիրառվող արձանագրությունները

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Կառավարման մարմինների կողմից բնակչությանը վտանգի մասին ազդարարելու համար ստեղծվում է ազդարարման համակարգ: Ազդարարման համակարգ – ազդարարման ազդանշանները, հրահանգները և տեղեկատվությունը …

Փրկարար կառույցների սուբյեկտները և նրանց իրավասությունները

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Փրկարար ծառայությունն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետևանքների նվազեցման և վերացման, քաղաքացիական պաշտպանության գործառույթներ, արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության …

Դաստիարակության ինովացիոն տեխնոլոգիա

1200դրամ
6էջ
Ռեֆերատ

Դաստիարակության հիմնական նպատակը նոր ծնված երեխայի անձի ձևավորումն ու նրա հետագա զարգացումն է: Դաստիարակությունից է կախված երեխայի ընկալումը շրջապատող իրականության …

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

1500դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Եվրոպայի խորհրդի մարմիններից է: Դատարանը, ինչպես ցանկացած միջազգային մարմին, ստեղծվել է միջազգային համաձայնության հիման վրա` 1959թ.: …

Փրկարարական անհետաձգելի վերականգնողական աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող տեխնիկական միջոցները

1000դրամ
5էջ
Ռեֆերատ

Փրկարար աշխատանքներին վերաբերում են` տուժածներին դուրսբերումը վնասման օջախից, հրդեհների տեղայնացումը և մարումը, փլված ապաստարաններին օդ մատակարարելը, մարդկանց դուրսբերումը փլատակներից, վառվող …