Սթրեսի կառավարում

3400դրամ
17էջ
Ռեֆերատ

«Սթրեսը» անգլերեն բառ է (stress), նշանակում է «լարվածություն»: Սթրեսի միջազգային ինստիտուտի հիմնադիր կանադացի գիտնական Հանս Սելյեի սահմանմամբ՝ սթրեսը մարդու օրգանիզմի …

Նախագծերի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը և դրա արտաքին միջավայրը

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Նախագծերի կառավարման արդյունավետությունը հիմնականում կախված է կիրառվող կազմակերպական կառուցվածքից: Նախագիծը կարող է իրականացվել կառավարման համապատասխան կազմակերպչական կառուցվածքների լայն սպեկտրի հիման …

Կառավարման արդի հիմնախնդիրները

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Իրավական պետության կառուցման գործընթացում կարևոր նշանակություն ունի ճիշտ՝ տվյալ պետության գոյատևման պայմաններին առավել համապատասխանող պետական կառավարման մոդելի ընտրությունը։ Պետական կառավարման …

Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ռեսուրսների կառավարումը

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանն աշխարհի հնագույն բնօրրաններից է: Այստեղ են գտնվում հազարամյակների պատմություն ունեցող պատմամշակութային արժեքներ: Երևանը կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների, …

Judicial system

4800դրամ
16էջ
Ռեֆերատ

The judiciary is the branch of government which administers justice according to law. The term is used to refer broadly …

Մարքեթինգի նպատակները և գործառույթները ճգնաժամային կառավարման գործընթացում

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Տնտեսական ճգնաժամին դիմագրավելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել հակաճգնաժամային ծրագրեր: Այդպիսի հակաճգնաժամային ծրագրերում, հատկապես՝ կազմակերպությունների մակարդակով, առանձնահատուկ տեղ ունի մարքեթինգային …