Սոցիալական կարողությունների զարգացումը խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների լոգոպեդական պարապմունքների ընթացքում

16500դրամ
27էջ
Դիպլոմային

Հաղորդակցումը սոցիալական ակտիվության առաջին տեսակն է, երեխայի խոսքի զարգացման հիմնական գրավականը: Ներկայումս դպրոցական և նախադպրոցական հաստատություններում մեծ ուշադրություն են դարձնում …