Փողի առաջարկը, կենտրոնական բանկ և քաղաքականությունը

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Այսօր տնտեսական կյանքի գլոբալացումը նոր խնդիրներ է առաջադրում տոկոսադրույքների սահմանման քաղաքականության բնագավառում: Ժամանակակից պայմաններում, երբ տոկոսադրույքները չափից ավելի իջեցվեն, դա …

Տեղեկատվական անվտանգությունը ՀՀ բանկերում

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Այսօրվա գործարար աշխարհում տեղեկատվական անվտանգությունը համարվում է լուրջ ռիսկ, ինչպես նաև տեղեկատվական անվտանգության հետևողական վերահսկողությունը սահմանելու և կատարելու, ինչպես նաև …

Վարկերի դասակարգման չափանիշները և տեսակները

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Վարկը ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների և տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից միմյանց տրված փոխատվություններն են, որոնք տրվում են ապրանքային ձևով, առաջին հերթին՝ ձեռք բերված …

ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության գործիքների առանձնահատկությունները

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Պետության դրամավարկային քաղաքականություն ասելով պետք է հասկանալ դրամավարկային շրջանառության կարգավորման համար այն տնտեսական միջոցառումների ամբողջությունը, որն ուղղված է կայուն տնտեսական …

ՀՀ բանկային համակարգը

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Հայաստանի բանկային համակարգն ընդգրկում է ՀՀ-ի Կենտրոնական բանկը (ԿԲ) և առևտրային բանկերը: Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների Կենտրոնական բանկերը կատարում են …

Հիփոթեքային վարկերը ՀՀ բանկերում

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Հիփոթեքային շուկան ներառում է վարկավորման գործընթացին մասնակցող ինստիտուտների մի շարք՝ վարկատուներ, վարկառուներ և ենթակառուցվածքային ինստիտուտներ: Յուրաքանչյուրի գործունեությունից կախված է ամբողջ …