Սթրեսի կառավարում

3400դրամ
17էջ
Ռեֆերատ

«Սթրեսը» անգլերեն բառ է (stress), նշանակում է «լարվածություն»: Սթրեսի միջազգային ինստիտուտի հիմնադիր կանադացի գիտնական Հանս Սելյեի սահմանմամբ՝ սթրեսը մարդու օրգանիզմի …

Կոնֆլիտների, փոփոխությունների և սթրեսների կառավարում

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Ժամանակակից պայմաններում ցանկացած տեսակի և սեփականության ձևի կազմակերպության հաջող կենսագործունեության կարևորագույն գործոնը նրա գործունեության արդյունավետության բարձրացումն է: Ներկայումս կազմակերպությունները բախվում …