Մշակույթը վերածննդի դարաշրջանում

3000դրամ
15էջ
Ռեֆերատ

«Վերածնունդ» տերմինը առաջին անգամ օգտագործել է 16-րդ դարի նկարիչ-ճարտարապետ և արվեստի պատմաբան Ջ. Վազարին՝ իր «Նշանավոր նկարիչների, քանդակագործների և ճարտարապետների …

Միջնադարյան մշակույթ

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Հայկական մշակույթը 2-9-րդ դդ.-4-րդ դ. սկսած Հայաստանում սկսեցին ձևավորվել ֆեոդալական հարաբերությունները, որոնք աստիճանաբար թափանցեցին երկրի արտադրական-տնտեսական կյանքի բոլոր բնագավառներ: Նոր …

Հնդկաստանի մշակույթը

1800դրամ
9էջ
Ռեֆերատ

Հնդկաստանը հեքիաթային երկիր է, որի մշակույթը հարյուրամյակներ շարունակ գրավել է մարդկության մեծագույն ներկայացուցիչների ուշադրությունը: Հնդկաստանի պատմական զարգացման ուղիներն ունեցել են …