Ապացույցների գնահատումը, որպես ապացուցման եզրափակիչ տարր. հասկացությունը և բովանդակությունը

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի համաձայնապացուցումը գործի օրինական, հիմնավորված և արդարացի լուծման համար նշանակություն ունեցող հանգամանքներ բացահայտելու նպատակով ապացույցներ …

Քրեական դատավարության հասկացությունը

5200դրամ
26էջ
Կուրսային

Հանցագործությունների դեմ պայքարի կարևորագույն միջոցներից մեկն են քրեաիրավական նորմերը, որոնց առաջացումն ու զարգացումը կապված է հասարակության և պետության արձագանքի հետ …