Հատուկ իրավական ռեժիմ

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Ժամանակակից պետությունների սահմանադրությունները, որպես կանոն, սահմանում են պետական իշխանության իրականացման երկու ռեժիմներ` սովորական և հատուկ։ Պետական իշխանության իրականացման հատուկ  իրավական …

Սահմանադրական վերահսկողության արևմտաեվրոպական առանձնահատկությունները

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Իրավական, ժողովրդավարական պետության պետական իշխանության համակարգում բացառիկ կարևոր տեղ և դեր ունի սահմանադրական վերահսկողությունը: Հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման ներկա խնդիրներն …

Միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ սահմանադրությանը համապատասխան որոշումը

800դրամ
4էջ
Ռեֆերատ

Ժողովրդավարական յուրաքանչյուր երկրի պետական կյանքի կազմակերպման գլխավոր սկզբունքներից է սահմանադրականությունը։ Սահմանադրությունը, որպես պետության հիմնական օրենք, հանդիսանում է նրա տարածքում բնակվող …

Սահմանադրական մշտադիտարկումը որպես սահմանադրական մշակույթի նոր որակ

2600դրամ
13էջ
Ռեֆերատ

Յուրաքանչյուր ազգի մշակույթը նրա իմաստավորված գոյությունն է, արժեվորված ներկայությունը ժամանակի մեջ: Իսկ սահմանադրական մշակույթը հանդիսանում է որպես պատմականորեն ձեւավորված, կայուն, …

Սահմանադրական զարգացումների արժեբանական հիմնախնդիրները

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Հասարակական հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրների լուծումն առանց Սահմանադրության արժեբանական խոր վերլուծությունների` գրեթե անհնարին է: Սահմանադրական զարգացումների արդի հիմնախնդիրների մեջ առանձնահատուկ կարևորվում …