Սահմանադրական մշտադիտարկումը որպես սահմանադրական մշակույթի նոր որակ

2600դրամ
13էջ
Ռեֆերատ

Յուրաքանչյուր ազգի մշակույթը նրա իմաստավորված գոյությունն է, արժեվորված ներկայությունը ժամանակի մեջ: Իսկ սահմանադրական մշակույթը հանդիսանում է որպես պատմականորեն ձեւավորված, կայուն, …

Սահմանադրական զարգացումների արժեբանական հիմնախնդիրները

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

Հասարակական հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրների լուծումն առանց Սահմանադրության արժեբանական խոր վերլուծությունների` գրեթե անհնարին է: Սահմանադրական զարգացումների արդի հիմնախնդիրների մեջ առանձնահատուկ կարևորվում …