Կոմերցիոն բանակցությունների իրականացման տեխնիկան

3400դրամ
17էջ
Կուրսային

Առևտրական փոխհարաբերությունների առաջացման հետ զուգընթաց ի հայտ եկան բանակցությունները: Ձեռնարկատիրական գործունեության տարբեր բնագավառներում հաջողության հասնելու կարևոր պայմաններից մեկը գործընկերների միջև …

Ներգործության մեխանիզմները գործարար հաղորդակցության ժամանակ

1000դրամ
5էջ
Ռեֆերատ

Հաղորդակցումը հասարակական սուբյեկտների (անձ, սոցիալական խումբ) փոխներգործության գործընթաց է, որի ժամանակ տեղի է ունենում տեղեկության, փորձի, գիտելիքների,, կարողությունների և գործունեության …

Արարատ կոնյակի գործարանի PR-ը

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Հանրային կապերի բնագավառը Հայաստանում դեռևս զարգանալու և շտկելու բազմաթիվ տեղեր ունի: Այս բնագավառի զարգացման մեջ իր ուրույն տեղն ունի Հասարակոթյան …