Հարկային վերահսկողություն

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Հարկային վերահսկողության ձևերի մեջ ստուգումները առաջատար դիրք են գրավում իրենց գործուն լինելով, արդյուն ավետությամբ և իրավական հետևանքների համապատասխան նշանակությամբ: Հարկային …

Սահմանադրական իրավունքի՝ որպես իրավունքի ճյուղի ընդհանուր բնութագիրը

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Սահմանադրական իրավունքը Հայաստանի Հանրապետաթյան իրավունքի համակարգի առաջատար ճյուղն է. Այն իրավական նորմերի համակցություն է, որը կոչված է պաշտպանելու մարդու իրավունքներն …

Նորագույն ժամանակաշրջանի իրավունքի ընդհանուր վերլուծություն

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Նորագույն պատմության ժամանակաշրջանում զգալի փոփոխություններ տեղի ունեցան նաև իրավունքի բնագավառում: Այն տարածվեց ինչպես իրավունքի աղբյուրների, իրավահարաբերությունների սուբյեկտների, այնպես էլ իրավունքի …

Նյու-Յորքի տեռոր

3600դրամ
18էջ
Կուրսային

21-րդ դարում ահաբեկչությունը դարձել է միջազգային անվտանգության հիմնական սպառնալիքներից մեկը, որին բախվում է միջազգային հանրությունը, այդ իսկ պատճառով դրա դեմ …

Մարդու իրավունքները Եվրոդատարանում. գանգատներ ներկայացնելու կարգը

1800դրամ
9էջ
Կուրսային

Մարդու իրավունքների պաշտպանության՝ աշխարհում գոյության ունեցող համակարգերից ամենաարդյունավետը «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված իրավապաշտպան համակարգն է: …

Հարկային իրավունքը ՀՀ իրավունքի համակարգում

2000դրամ
10էջ
Կուրսային

Հարկային իրավունքը ֆինանսական իրավունքի ենթաճյուղ է, որը դասավանդվում է ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ տնտեսագիտական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: ՀՀ կառավարության հարկային …

Հավաքական անվտանգ համակարգերը

2000դրամ
10էջ
Կուրսային

Պետությունների ընդհանուր հետաքրքրվածությունը միջազգային իրավակարգի, խաղաղության և կայունության պահպանման գործում հանգեցրեց հավաքական անվտանգության համակարգի ստեղծմանը: Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հավաքական անվտանգությունը …

Հանցագործությունների բազմակիություն

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Քրեկան օրենսդրությունը ու քրեական իրավունքի տեսությունը, ժխտելով այդ իրավունքի դասակարգային բնույթը, փորձում են ապացուցել, որ իբրև թե իրավունքն, առհասարակ այդ …

Հանրապետական գործադիր մարմինների տեղը գործադիր իշխանության մարմինների համակարգում

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Գործադիր իշխանությունը պետության մեջ հանրային իշխանության կարևոր թևն է, որը կրող մարմինները իրականացնում են պետության գործառույթների գերակշիռ մասը: Կարող ենք …

Հայցերի հասկացությունը և տեսակները

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

Պրետորներն այս կամ այն հայցը սահմանելու միջոցով քաղաքացիական իրավունքը համապատասխանեցնում էին հռոմեական հասարակությունում առաջացող նոր իրավահարաբերությունների պահանջներին: Այսինքն՝ պետության կողմից …

Հայ-ամերիկյան ռազմաքաղաքական հարաբերությունները

7200դրամ
36էջ
Կուրսային

Համաշխարհային քաղաքականության կարևորագույն դերակատարներից յուրաքանչյուրի հետ ցանկացած երկրի արտաքին քաղաքական հարաբերությունները մշտապես հայեցակարգային վերիմաստավորում, ինչպես նաև ճշգրտում են պահանջում՝ կախված …