Միջազգային մասնավոր իրավունքի հասկացությունը Իրավունքի աղբյուրները և առարկան

3200դրամ
15էջ
Կուրսային

Իրավունքը իրավական նորմերի համակարգն է, որը հաստատում է որոշակի հարաբերություններ. պահպանում է հասարակության համապարտադիր վարքագծի կանոնները, սահմանում է անձանց իրավունքներն …

Միավորված ազգերի կազմակերպություն (ՄԱԿ)

1600դրամ
8էջ
Կուրսային

Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունն (ՄԱԿ) աշխարհում խաղաղություն, տնտեսական և սոցիալական առաջընթաց ապահովելու համար կամավոր հիմունքներով միավորված անկախ երկրների կազմակերպություն է: Պաշտոնապես …