Ձեռնարկությունների սննկացման գործընթացի կարգավորումը

6000դրամ
30էջ
Կուրսային

Ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում տնտեսավարող սուբյեկտները նպատակամղված են ապահովել ֆինանսական կայունության ցանկալի մակարդակ, որը կարևոր պայման է նոր ներդրումներ ներգրավվելու և …

Ձեռնարկությունների մասնագիտացումը, կոոպերացումը, դիվերսիֆիկացումը

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Արդի փուլում գիտության և տեխնիկայի զարգացմանը զուգընթաց աստիճանաբար կատարելագործվում է արտադրական գործընթացը, բարձրանում դրա տեխնիկական հագեցվածության մակարդակը, փոխվում են աշխատանքի …

Ձեռնարկություն և շուկա փոխազդեցության մեխանիզմը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր տնտեսական համակարգում գոյություն ունեն արտադրության միավորներ, որոնք սպառողների պահանջմունքները բավարարելու նպատակով համակցում են արտադրության գործոնները` հողը, աշխատանքը և կապիտալը: …