Ձեռնարկություն և շուկա փոխազդեցության մեխանիզմը

4000դրամ
20էջ
Կուրսային

Յուրաքանչյուր տնտեսական համակարգում գոյություն ունեն արտադրության միավորներ, որոնք սպառողների պահանջմունքները բավարարելու նպատակով համակցում են արտադրության գործոնները` հողը, աշխատանքը և կապիտալը: …