Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ռեսուրսների կառավարումը

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանն աշխարհի հնագույն բնօրրաններից է: Այստեղ են գտնվում հազարամյակների պատմություն ունեցող պատմամշակութային արժեքներ: Երևանը կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների, …

Բնակչության զբաղվածության, առողջապահության և կրթության կառավարումը

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

21-րդ դարում փոխվել են հասարակության արժեքային կողմնորոշիչները, բնակչության զբաղվածության, առողջապահության, կրթության և դաստիարակության համակարգը վերաիմաստավորել է իր գերակայությունները՝ շեշտը դնելով …

Բարենպաստ ներդրումային միջավայրի անհրաժեշտ պայմանները

1600դրամ
8էջ
Կուրսային

Ներդրումային քաղաքականությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական քաղաքականության առանցքային բաղկացուցիչներից է և բխում է երկրի տնտեսական զարգացման նպատակներից, այն է՝ արդյունավետ ներդրումային …

Կառավարչական աշխատանքների կազմակերպումը և դրանց կատարելագործումը Բերդավանի գինու-կոնյակի գործարանի օրինակով

4200դրամ
21էջ
Կուրսային

Կառավարչական անձնակազմը աշխատանքային ռեսուրսների յուրահատուկ կատեգորիա է, քանի որ կառավարչական անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպությունից է կախված ամբողջ ձեռնարկության արդյունավետ գործունեությունը: …

Ինովացիոն համակարգի ձևավորման և զարգացման հնարավորություն

8600դրամ
43էջ
Կուրսային

Նորարարությանը` որպես նորարարության համակարգի հիմնարար տարր, ավելի համակարգված մոտեցում տրվեց բոլորովին վերջերս: Նորարարության համակարգի հասկացության միջոցով հնարավոր դարձավ հավաքագրել և …