Գործարարության ֆինանսավորման և վարկավորման հասկացությունն ու տեսակները

2200դրամ
11էջ
Կուրսային

Գործարարությունը սեփական ռիսկով և նախաձեռնությամբ, շահույթի ստացման նպատակով մրցակցային միջավայրում իրականացվող գործունեության ձև է: Բիզնեսի արդյունավետ գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ …

Կազմակերպության կառուցվածքը, հաստիքային միավորների քանակ և հաստիքացուցակներ, դրանց բովանդակությունը

2800դրամ
14էջ
Կուրսային

Գործավարությունը սահմանվում է որպես կառավարման գործընթացում փաստաթղթավորման և փաստաթղթերի հետ աշխատանքների կազմակերպման գործունեություն (փաստաթղթերի ընդունում, գրանցում, ձևակերպում, կատարում կատարման հսկողություն, …

Գովազդին ներկայացվող պահանջները

1600դրամ
8էջ
Ռեֆերատ

Գովազդը կապի ձև է, որ կոչված է աուդիտորիային (դիտողներ, ընթերցողներ կամ լսողներ) խրախուսել կամ համոզել շարունակել կամ նոր միջոցներ ձեռնարկել։ …

Փաստաթղթերի վերլուծություն

2600դրամ
13էջ
Կուրսային

Փաստաթուղթը մտովի առանձնացումն է այն ընդհանուր հատկանիշների, որոնք յուրահատուկ են տեղեկատվության բոլոր տեսակի նյութական կրողներին: Փաստաթուղթը ստացել է հասարակական լայն …

Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ռեսուրսների կառավարումը

1400դրամ
7էջ
Ռեֆերատ

Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանն աշխարհի հնագույն բնօրրաններից է: Այստեղ են գտնվում հազարամյակների պատմություն ունեցող պատմամշակութային արժեքներ: Երևանը կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների, …

Բնակչության զբաղվածության, առողջապահության և կրթության կառավարումը

2400դրամ
12էջ
Կուրսային

21-րդ դարում փոխվել են հասարակության արժեքային կողմնորոշիչները, բնակչության զբաղվածության, առողջապահության, կրթության և դաստիարակության համակարգը վերաիմաստավորել է իր գերակայությունները՝ շեշտը դնելով …

Բարենպաստ ներդրումային միջավայրի անհրաժեշտ պայմանները

1600դրամ
8էջ
Կուրսային

Ներդրումային քաղաքականությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական քաղաքականության առանցքային բաղկացուցիչներից է և բխում է երկրի տնտեսական զարգացման նպատակներից, այն է՝ արդյունավետ ներդրումային …